Inspirational Quotes

Latest Gudi Padwa Quotes and wishes messages in Marathi, Hindi and English.

Gudi padwa quotes: Gudi Padwa Maharashtrian New year Celebration day information. Gudi Padwa in Maharashtra New Year Festival. I wish you happy Gudi Padwa. Here we are collecting best gudi padwa wishes sms messages in marathi, hindi and messages. Happy Gudi Padwa Gudi Padwa Marathi and then check the information of SMS, Happy Gudi Padwa message, sayings, quotes to send to relatives and friends. We are providing the best top position Gudi Padwa WhatsApp Facebook profile pics included time to download and to celebrate more grandly. Gudhi Padva Festival  is celebrated on the first day of the Chaitra month to mark the beginning of the New year according to the lunisolar Hindu calendar. And this is a first day of Chaitri Navratri, also.

Best Gudi padwa quotes in Marathi!

Gudi Padwa quotes,

Gudi padwa wishes in Marathi:

निळ्या निळ्या आभाळी
शोभे उंच गुढी
नवे नवे वर्ष आले
घेऊन गुळासारखी गोडी…

नूतन वर्ष आणि गुडी पाढव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष सर्वांच्या जीवनात आनंद, सुख, समृद्धी, निरामय आरोग्य आणि प्रेम घेऊन येवो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना!

नवंवर्ष नवा हर्ष….नवा जोश नवा उत्कर्ष…..नववर्षाभिनंदन. (Gudi Padwa Marathi Wish)


नवे वर्ष नवी सुरवात
नव्या यशाची नवी रुजवात
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !

Gudi padwa quotes in Marathi:

सोनपिवळ्या किरणांनी आले नवीन वर्ष,
मनोमनी दाटे नवं वर्षाचा हर्ष….


हिंदू नवं वर्षाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा !!


मंद वारा वसंताची चाहूल घेऊन आला,
पालवी मधल्या प्रत्येक पानात नवंपण देऊन गेला..
त्याने नवीन वर्षाची सुरुवात ही अशीच केली,
नाविन्याच्या आनंदासाठी तो मंगल गुढी घेऊन आला..


अशा या आनंदमयी क्षणी गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !!


नववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा नवा स्पर्श,
प्रत्येक क्षणी लाभू दे न संपणारा हा हर्ष…
हर्षाने होऊ दे हे जीवन सुखी,
आणि गजबजुन उठू दे आयुष्याची पालखी…


गुडीपाडव्याच्या कोटी कोटी शुभेच्छा..

Gudi padwa quotes in English:

Raise the Gudi Join your hands Pray to God He understands Live each day To the fullest May this Padwa bring Nothing but the best.


Soneri suryachi soneri kirne, Soneri kirnancha soneri diwas.. Soneri diwasachya Soneri Shubhechha! Gudipadvyachya Hardik Shubhechha.


Surya Toch, Parva Nave Shabd Tech Varsh Nave Ayushya Tech, Arth Nave Yashache Suru Hovo Kiran Nave Gadhi Padvyachya Shubhechha..


चंदनाच्या काठीवर शोभे सोन्याचा करा, साखरेची गाठी आणि कडुलिंबाचा तुरा, मंगलमय गुढी ल्याली भरजरी खण, स्ने्हाने साजरा करा पाडव्याचा सण गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा हिंदू आहोत, गर्व असलच पाहीजे , 1दिवस आगोदरच शुभेच्छा पोहचल्याच पाहीजेत.


“Nêw” dây
“Nêw” mornîng
“Navin” hopês
“Nêw” plâns
“Nêw” succêss
“Fresh” fêêlîngs
“Nêw” joys

Wîshîng u & Ur fâmîly â “Hâppy” & wondêrful “GUDÎ PÂDV”


Khushîân ho ovêrflow
Mâstî kâbhî nâ ho low
Dostî kâ surur châyâ râhê
Dhân âur Shorât kî ho bâuchâr
âîsâ âyê âpkê lîyê Gudî Pâdvâ kâ tyohâr!


Ââushyâ êk vînâ, Ânâ sur bhâvnânchê.
Gâ dhund hovun tu sângît nâvîn vârshâchê.

Happy Gudi padwa Images HD:

Gudi padwa marathi greetings images:
Happy Gudipadwa Image (1)
gudi padwa in marathi wishes:

Happy Gudipadwa Image (3)
Good gudi padwa marathi greetings:Happy Gudipadwa Image (4)
gudi padwa in marathi messages:Happy Gudipadwa Image (5)
Know more about Indian Festival Wishes:

So, Friends this is our little more collection for Maharastrian New year day. Latest gudi padva quotes collection in Marathi, Hindi and English will help you to send your wishes or share on whatsapp and fb like social media. Also, stay tuned for regular updates on gudi padwa quotes in Marathi time to time. Share this padwa greetings with your relatives, friend and other social circle. Happy Gudi Padwa in Advance!

Leave a Comment